ਫੁੱਲ

ਲਿਲਿਅਮ ਕ੍ਰੋਸੀਅਮ

ਲਿਲਿਅਮ ਕ੍ਰੋਸੀਅਮ


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

ਲਿਲਿਅਮ ਕਰੋਸਿਅਮ:
LILIACEAE
ਲੀਲੀਅਮ ਕਰੋਸਿਅਮ ਚਿਕਸ
ਲਾਲ ਲੀਲੀ
ਛੋਟੇ ਬੱਲਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਬੇਸਿਸ ਪੌਦਾ (20 - 90 ਸੈ.ਮੀ.). ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਉੱਚੀ ਡੰਡੀ. ਬਦਲਵੀਂ ਲੀਨੀਅਰ ਲੈਂਸੋਲੇਟ ਪੱਤੇ. ਵੱਡੇ, ਸਿੱਧੇ, ਕੈਂਪਨੀਲੇਟ, ਸੰਤਰੀ ਰੰਗ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਭੂਰੇ ਚਟਾਕ ਨਾਲ ਜੋ ਅਕਸਰ ਨਦੀਨਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. Fior. : VI - VII. ਇਹ ਮੈਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪਹਾੜੀ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਗਦਾ ਹੈ.