ਇਹ ਵੀ

ਟਿਗਲੀਓ - ਟੀਲੀਆ ਐਸ.ਪੀ.


Generalitа


ਨਾਮ: ਟਿਲਿਆ ਐਸ.ਪੀ.ਪੀ.ਐਲ.
ਵਾvestੀ: ਮਈ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ.
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ: ਫੁੱਲ: ਸੈਡੇਟਿਵ, ਬੇਚਿਕੋ, ਐਂਟੀਸਪਾਸਮੋਡਿਕ; ਛਾਣਬੀਣ: ਕਾਲਪਨਿਕ, ਵਿਰੋਧੀ.
ਪਰਿਵਾਰ: ਟਿਲਿਆਸੀ
ਆਮ ਨਾਮ: ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ, ਤਾਜਰ ਮੇਸਟੀਗਨ, ਯੂਰਮੋ ਲਿਲੀ, ਥੀਆ.
ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ: ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ 2000 ਮੀਟਰ ਤੱਕ.

ਟਿਗਲੀਓ - ਟਿਲਿਆ ਸਪ: ਸੰਪਤੀ


ਸੰਭਾਲ: ਫੁੱਲ ਖਿੜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂ ਵਿਚ ਸੁਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਘੜੇ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਕ ਨੂੰ ਕਾਰਬਨਾਈਜ਼ਡ ਜਾਂ ਬੰਦ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.
ਵਰਤੋਂ: ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਰਤੋਂ: ਫੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੰਗਾਈ; ਬਾਹਰੀ ਵਰਤੋਂ: ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਗਲ਼ੇ ਦੇ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਧੋਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ, ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੜਵੱਲ.
ਨੋਟ: ਲਿੰਡੇਨ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਸੋਈ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜੜੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਦੀ ਚਾਹ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸ਼ਹਿਦ ਅਤੇ ਲਿਕੂਰ ਦਾ ਸੁਆਦ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.